Synesis Consulting, s.r.o.

IČ: 26823501
Registrace: 036224PA
Datum registrace: 27. 01. 2006
Typ oprávnění: Registrace
Důvod oprávnění: Registrace


Diskuze a zkušenosti s firmou Synesis Consulting, s.r.o.

Synesis Consulting, s.r.o. podniká na adrese Rudná 1197/49, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika a má identifikační číslo IČ 26823501. Odpovědným zástupcem této společnosti je Marušák Jaroslav.

Synesis Consulting, s.r.o. získal(a) dne 27. 01. 2006 u České národní banky registraci č. 036224PA a od tohoto dne působí jako pojišťovací agent.

Kontaktní adresa, kterou Synesis Consulting, s.r.o. užívá, je Rudná 1197/49, Ostrava, 700 30, Česká republika.


 


Podělte se prosím o Vaší zkušenost

  

 

 

Karel Velíšek napsal(a) dne 02.04.2018 v 15:52 hod.

Idiot kterému se raději velkým obloukem vyhnout