SATUM CZECH s.r.o.

IČ: 25373951
Registrace: 000032PM
Datum registrace: 03. 02. 2005
Typ oprávnění: Registrace
Důvod oprávnění: Registrace


Diskuze a zkušenosti s firmou SATUM CZECH s.r.o.

SATUM CZECH s.r.o. podniká na adrese Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika a má identifikační číslo IČ 25373951. Odpovědným zástupcem této společnosti je Horváth Roman.

SATUM CZECH s.r.o. získal(a) dne 03. 02. 2005 u České národní banky registraci č. 000032PM a od tohoto dne působí jako pojišťovací makléř.

Kontaktní adresa, kterou SATUM CZECH s.r.o. užívá, je Porážková 1424/20, Ostrava, 702 00, Česká republika.


 


Podělte se prosím o Vaší zkušenost