Benefita, a.s.

IČ: 27225038
Registrace: 001114PA
Datum registrace: 15. 03. 2005
Typ oprávnění: Registrace
Důvod oprávnění: Zápis do seznamu


Diskuze a zkušenosti s firmou Benefita, a.s.

Benefita, a.s. podniká na adrese Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a má identifikační číslo IČ 27225038. Odpovědným zástupcem této společnosti je Volfová Eva, JUDr..

Benefita, a.s. získal(a) dne 15. 03. 2005 u České národní banky registraci č. 001114PA a od tohoto dne působí jako pojišťovací agent.

Kontaktní adresa, kterou Benefita, a.s. užívá, je Templová 747/5, Praha, 110 00, Česká republika.


 


Podělte se prosím o Vaší zkušenost