ASTORIE a.s.

IČ: 48293776
Registrace: 005590PA
Datum registrace: 13. 04. 2005
Typ oprávnění: Registrace
Důvod oprávnění: Registrace


Diskuze a zkušenosti s firmou ASTORIE a.s.

ASTORIE a.s. podniká na adrese Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika a má identifikační číslo IČ 48293776. Odpovědným zástupcem této společnosti je Jacolová Hana.

ASTORIE a.s. získal(a) dne 13. 04. 2005 u České národní banky registraci č. 005590PA a od tohoto dne působí jako pojišťovací agent.

Kontaktní adresa, kterou ASTORIE a.s. užívá, je Rembrandtova 439/10, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika.


 


Podělte se prosím o Vaší zkušenost