AC CORPORATE a.s.

IČ: 25485491
Registrace: 005864PM
Datum registrace: 16. 04. 2005
Typ oprávnění: Registrace
Důvod oprávnění: Registrace


Diskuze a zkušenosti s firmou AC CORPORATE a.s.

AC CORPORATE a.s. podniká na adrese Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika a má identifikační číslo IČ 25485491. Odpovědným zástupcem této společnosti je Wasserburger Petr.

AC CORPORATE a.s. získal(a) dne 16. 04. 2005 u České národní banky registraci č. 005864PM a od tohoto dne působí jako pojišťovací makléř.

Kontaktní adresa, kterou AC CORPORATE a.s. užívá, je Rembrandtova 439/10, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika.


 


Podělte se prosím o Vaší zkušenost